Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘kommunevalg’

Ingrid Aune er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Malvik ved årets kommunevalg. I dag jobber hun som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi-konsernet. Kolleger beskriver henne som energisk, samarbeidsorientert og opptatt av å levere resultater. Hun setter spesielt stor pris på den sterke frivillighetskulturen i Malvik og på fritida finner du henne gjerne ved Stavsjøen eller på tur i Malvik-marka.

Malvik-patriot med solid politisk erfaring
Jeg har vært Malvik-patriot så lenge jeg kan huske. Malvik er en fantastisk kommune å vokse opp i, og Malvik-skolen og det rike fritidstilbudet gir store muligheter for resten av livet. Det er sterke fellesskap her i kommunen som gjør livet rikere.

Selv om jeg har bodd i Malvik mesteparten av livet, har jeg også studert og jobbet noen år utenfor kommunen og politikken. Det tror jeg gir nyttige perspektiver. Jeg har høyere utdanning i samfunnsøkonomi, juss og internasjonal politikk fra Frankrike, Kina, Universitetet i Oslo og mastergrad fra USA, og har jobbet i ulike lederstillinger i Oslo noen år etterpå. Under Stoltenberg-II regjeringen jobbet jeg i ledelsen i både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet som politisk rådgiver for Espen Barth Eide. Etter det kom jeg hjem til Malvik igjen for å jobbe som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi-konsernet. I dag jobber jeg med å skape verdier for Midt-Norge og bane vei for fornybarsamfunnet, blant annet gjennom å samarbeide med ordførere og rådmenn fra hele regionen.

Personen
Noen av de som har bedt meg stille som ordførerkandidat omtaler meg som en blid og hyggelig dame, og en ekte Malvik-patriot med solid politisk erfaring. Venner vil si at jeg omtenksom og veldig sosial. Selv vil jeg nok måtte innrømme at jeg er en skikkelig fag-nerd som er oppriktig glad i og nysgjerrig på mennesker. Jeg tror vi kan få til mer hvis vi setter oss høye mål: De som setter seg høyere mål vil mer, og de som vil mer får gjerne til mer. Uten det engasjementet jeg har erfart i Malvik ville jeg aldri kunne gjort det jeg har gjort så langt i livet. Min erfaring og engasjement håper jeg å kunne bruke for å skape muligheter for flere. Jeg har en sterk tro på malvikingene og den framtida vi kan bygge.

Politikken
Jeg vil jobbe for at alle barnefamilier skal glede seg over å bygge framtida si i Malvik, derfor vil jeg heller bygge to nye ungdomsskoler i Hommelvik og på Vikhammer framfor å bruke pengene på skattekutt. Gjennom kunnskap og engasjement vil jeg være med å videreutvikle landets beste eldreomsorg slik at det er godt å bo i Malvik hele livet. Vi trenger større stabilitet i hverdagen for de eldre og for dem som jobber i eldreomsorgen, derfor har Malvik Arbeiderparti som mål å halvere antallet ufrivillig deltidsansatte i omsorgen. For meg er det ekstra viktig å ivareta fellesskapsverdiene og arbeidstakerrettighetene våre i dette valget ettersom vi har en Høyre/Frp-regjering som velger skattekutt til de som har mest fra før framfor velferd i Malvik.

Framtida er mulig hver dag. Men noen må sikre at den blir til. Jeg håper du vil bruke stemmen din sammen med min i kommunevalget.

 

ingrid aune

Read Full Post »

Innlegget er skrevet i samarbeid med Ingvild Reymert i Oslo SV. Det stod på trykk i Klassekampen 9. oktober.

Klassekampen melder i 8.oktober at ti av ti byer ligger an til å bli blå ved neste kommunevalg. I Oslo vet vi godt hvordan det vil bli. Årets Oslo-budsjett var nok et eksempel på hvor rå Høyre/Frp-politikk er. Velferdskutt, struping av bydelenes budsjetter og privatisering av enda flere fellesgoder. Gjennom 13 år med høyrestyre har Oslo blitt Høyre og Frp sitt nyliberale prøveprosjekt. Her driver de et sjansespill med velferdssamfunnet som vanlige arbeidsfolk har brukt generasjoner på å bygge opp. Samtidig har byrådets skandaler nådd nye høyder. Men vi vinner ikke valget på å bare klage over alle bestemødrene byrådet har satt ut på anbud.

Skal vi vinne byen, og skape en solidarisk by må vi stå fram med et klart alternativt prosjekt med rettferdige og visjonære fellesløsninger. Det er påfallende hvor lite venstresidens politiske alternativ har blitt snakka om, og hvor mye spalteplass som har gått med på å diskutere listekandidatene til venstresida, også i Klassekampen.

For det første må et rødt alternativ i Oslo inneholde helse og omsorg uten stoppeklokke, med gode og ordentlige arbeidsforhold for de ansatte. Bemanningen på sykehjemmene må økes, både av hensyn til beboernes velferd, men også av hensyn til de ansatte ved Oslos sykehjem. Videre må vi fremme en politikk som sørger for at alle i Oslo skal ha en verdig bosituasjon, til en rimelig penge. Da må vi bygge flere kommunale boliger i hele byen, og sikre finansiering til en mangfoldig byutvikling også i Oslo øst. Vi kan heller ikke ha det sånn i Oslo at vi har så store sosiale ulikheter mellom øst og vest at det er 12 års forskjell i levealder mellom Sagene og Vinderen bydel. Klasseskillene i byen må utfordres. Samarbeid mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt og fagbevegelsen er helt nødvendig for å få kraft i et sånt alternativ.

For å muliggjøre velferdsløftet må vi også ta noen tøffe prioriteringer. Med et stort bunnfradrag, og 0,7 prosent eiendomsskatt kan det øke budsjettet med hele 2,5 milliarder norske kroner. Det gir rom for rødgrønn politikk som flere hender i omsorgen, flere lærere og sosial boligbygging. Alle tre partier må derfor gå samlet inn for eiendomskatt. Når regjeringa nå har gjort det mulig å skattlegge næringsbygg alene, kan man i det minste starte her.

2011 må være det året vi tør å satse på vår politikk. Mye av valget avgjøres i høst når programmene utformes. Her må vi tenke stort. Etter 13 år med høyrestyre fortjener byen det!

Innlegget blir også publisert på www.auf.no/innflytternes.

Read Full Post »