Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘engasjement’

Ingrid Aune er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Malvik ved årets kommunevalg. I dag jobber hun som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi-konsernet. Kolleger beskriver henne som energisk, samarbeidsorientert og opptatt av å levere resultater. Hun setter spesielt stor pris på den sterke frivillighetskulturen i Malvik og på fritida finner du henne gjerne ved Stavsjøen eller på tur i Malvik-marka.

Malvik-patriot med solid politisk erfaring
Jeg har vært Malvik-patriot så lenge jeg kan huske. Malvik er en fantastisk kommune å vokse opp i, og Malvik-skolen og det rike fritidstilbudet gir store muligheter for resten av livet. Det er sterke fellesskap her i kommunen som gjør livet rikere.

Selv om jeg har bodd i Malvik mesteparten av livet, har jeg også studert og jobbet noen år utenfor kommunen og politikken. Det tror jeg gir nyttige perspektiver. Jeg har høyere utdanning i samfunnsøkonomi, juss og internasjonal politikk fra Frankrike, Kina, Universitetet i Oslo og mastergrad fra USA, og har jobbet i ulike lederstillinger i Oslo noen år etterpå. Under Stoltenberg-II regjeringen jobbet jeg i ledelsen i både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet som politisk rådgiver for Espen Barth Eide. Etter det kom jeg hjem til Malvik igjen for å jobbe som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi-konsernet. I dag jobber jeg med å skape verdier for Midt-Norge og bane vei for fornybarsamfunnet, blant annet gjennom å samarbeide med ordførere og rådmenn fra hele regionen.

Personen
Noen av de som har bedt meg stille som ordførerkandidat omtaler meg som en blid og hyggelig dame, og en ekte Malvik-patriot med solid politisk erfaring. Venner vil si at jeg omtenksom og veldig sosial. Selv vil jeg nok måtte innrømme at jeg er en skikkelig fag-nerd som er oppriktig glad i og nysgjerrig på mennesker. Jeg tror vi kan få til mer hvis vi setter oss høye mål: De som setter seg høyere mål vil mer, og de som vil mer får gjerne til mer. Uten det engasjementet jeg har erfart i Malvik ville jeg aldri kunne gjort det jeg har gjort så langt i livet. Min erfaring og engasjement håper jeg å kunne bruke for å skape muligheter for flere. Jeg har en sterk tro på malvikingene og den framtida vi kan bygge.

Politikken
Jeg vil jobbe for at alle barnefamilier skal glede seg over å bygge framtida si i Malvik, derfor vil jeg heller bygge to nye ungdomsskoler i Hommelvik og på Vikhammer framfor å bruke pengene på skattekutt. Gjennom kunnskap og engasjement vil jeg være med å videreutvikle landets beste eldreomsorg slik at det er godt å bo i Malvik hele livet. Vi trenger større stabilitet i hverdagen for de eldre og for dem som jobber i eldreomsorgen, derfor har Malvik Arbeiderparti som mål å halvere antallet ufrivillig deltidsansatte i omsorgen. For meg er det ekstra viktig å ivareta fellesskapsverdiene og arbeidstakerrettighetene våre i dette valget ettersom vi har en Høyre/Frp-regjering som velger skattekutt til de som har mest fra før framfor velferd i Malvik.

Framtida er mulig hver dag. Men noen må sikre at den blir til. Jeg håper du vil bruke stemmen din sammen med min i kommunevalget.

 

ingrid aune

Read Full Post »

– Det er ikke ofte jeg hører at SV-lederen blir beskyldt for å kutte for mye. Men i dag har det faktisk skjedd. Og jeg er hjertens enig i kritikken.

Kunnskapsdepartementet har nå bestemt seg for å kutte ned på antall dager mulig politisk fravær fra 14 til 10 dager. Dette er feil vei å gå i ei tid hvor færre engasjerer seg i frivillig politisk innsats. Det er særlig innenfor politisk orientert og religiøst arbeid tilbakegangen er størst, viser en ny rapport fra Institutt for Samfunnsforskning. Å kutte i politisk fravær vil være uheldig. Det rammer oss som lærer best ved å praktisere, og kan på sikt være skadelig for aktiv deltakelse i demokratiet.

For første gang på lenge fikk norske elever  toppplassering i en internasjonal skoleundersøkelse tidligere i år. Plasseringen kom som et resultat av at norske elever har spesielt god forståelse av demokrati og medborgerskap.

Dette er et resultat som ikke kommer av seg selv. Nettopp muligheten for å engasjere seg i organisatorisk og politisk arbeid i og ved siden av skolen er viktig både for skolen og demokratiet. Å være engasjert i noe som oppleves som meningsfullt gir engasjement og kunnskapsrike elever. – Unge som engasjerer seg i politisk arbeid får ikke bare en unik forståelse av det norske politiske systemet (som er et viktig læringsplanmål), men blir også viktige bidragsytere til demokratiet i kraft av sin selvtenkende, og kritiske stemme.

Ikke kutt, Kristin. Også her er det feil vei å gå.

Read Full Post »