Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘lånekassen’

De store “up and coming” økonomiske maktene Kina, India, Brasil og Russland ventes å bli stadig viktigere for Norge.

Det er sannsynligvis derfor Kunnskapsdeparementet nå har bestemt seg for å øke den økonomiske støtten til norske studenter som velger å studere der. Nyheten er for så vidt ikke så ny lenger, men det var nytt for meg – så jeg poster det nå.

Søknadsfristene er vel rett rundt hjørnet.

Hurra for regjeringen i denne saken! 🙂

Read Full Post »

I dag kommer Lånekassen med utrolig godt tilbud. Og det er som de sier: tonight only!

Jeg holdt nesten på å dette av stolen da jeg så dette tilbudet.  Fra 1. november kan du binde renta ved 2,67 % for tre år, 2,87%  for fem år eller 3,36% for ti år. Binder du renta for tre år skal det mye til for at du ikke sparer på det ettersom du i rets siste måned vil være sikret en netto gevinst ved fastrente. Dette skyldes at Lånekassen justerer rentene sine etterskuddsvis, slik at de flytende rentene i dagens marked er høyere enn fastrente tilbudet til Lånekassen. (Fastrentetilbudet neste måned vil følgelig være høyere en dagens).

Spørsmålet er imidlertid: skal man binde for fem eller for ti år?

De fleste jeg kjenner til har bundet på fem. Jeg slår et slag for ti. For det første tror jeg at det kommer til å komme en dypere resesjon de neste årene i europeisk økonomi enn det vi har sett så langt, slik at jeg tror at rentene kommer til å holde seg på et moderat nivå de nærmeste årene. Den reelle gevinsten blir da å hente lenger frem i tid. Jeg antar at det på 5-10 års sikt er mer sannsynlig at rentene vil øke til et gjennomsnittlig (høyere) stabilt nivå enn de neste  1-5 årene fordi jeg tror (håper*) at krisen vi er i nå vil flate seg ut på mellomlang sikt. La oss si at rentene ligger på 5% om fem år, og ikke øker ytterligere de neste fem årene. Da vil du måtte betale 0,05-,0336= nesten 2% høyere rente de årene dersom du velger femårs fastrente.

Renten kan selvsagt gå ned/holde seg på et lavt nivå, men det kan likevel være verdt å binde rentene i dag fordi du a) rent faktisk sparer på det i år, b) det er en billig forsikring mot renteøkninger og c) jeg ikke ser det som sannsynlig at studielånsrentene / renter som er forbundet med norske statsoobligasjoner kan gå noe nå noe særlig under 2-3%.

Jeg regnet litt på det**, og syns det eventuelle tapet for 10års rente på dette nivået (forutsatt at renten ikke går under 2%, og sammenliknet med rente”tapet” man kunne hatt ved å velge fem år i løpet av de første fem årene) er så lite at det for min del synes å være en særdeles lav tapsrisiko ved å velge ti år.

Når det er sagt fant jeg akkurat ut at dersom man velger å ta opp mer studielån i løpet av fastrenteperioden, så brytes fastrenteavtlane og man settes automatisk over på flytende rente. Dersom du tror det kan hende deg også, ville jeg valgt en fastrenteavtale på 3 år (ev fem hvis du tror du skal tilbake å studere om 3-5 år) fordi du da får en lavere renteavtale i den perioden. (I år er det allerede mer eller mindre klart at du kommer til å tjene på det ettersom renten har gått opp allerede og lånekasserentene henger litt etter).

Jeg er ingen ekspert. Jeg tar ikke på meg noe skyld dersom du skulle binde renten og du skulle komme til å “tape” på det i kroner og øre. Jeg er bare en vanlig forbruker som syntes dette hørtes nesten for godt ut til å være sant, og som tenkte at jeg skulle spre det glade budskap slik at flere kunne få ta det opp til vurdering. Jeg gleder meg imidlertid stort til å se hvordan rentebanen utvikler seg i årene fremover. Tar det gjerne opp til diskusjon igjen da.


* Det er vanlig at forbrukere (som meg selv) forventer det samme av fremtiden som det vi har sett i fortiden.  Når renten går opp forventer vi at den skal gå opp, når renten går ned, tror vi at den kommer til å fortsette å gjøre det.  Det er jo selvsagt ikke alltid tilfelle.

 ** For å komme med et hypotetisk regneeksempel som kanskje gir et bilde av situasjonen: La oss si at du har et studielån på 300 000 norske kroner. Ved tiårs fastrente vil du måtte betale 10 080 kroner i året/100 800 kroner i renter på ti år (ikke innberegnet at du nedbetaler lånet i løpet av perioden, eller nåverdig/diskonteringsrente, slik at den reelle totalsummen sett fra i dag nødvendigvis blir lavere). Mot en fem-års fastrente “taper” du de første fem årene (300000*0,0336)-(300000*0,0287)=7 350 tilsammen mot femårsrenten som totalt sett utgjør en liten andel av det totale rentebeløpet du må betale. Den potensielle gevinsten er imidlertid mye høyere dersom du tror at renten på sikt kommer til å holde seg over 3,36%. (Den flytende renten ligger i dag rundt dette beløpet). Dette er selvsagt grovt forenklede beregninger der leservennligheten er forsøkt prioritert foran de korrekte økonomiske beregningene, men de setter kanskje de små grå i gang likevel. Hvis du har lest helt hit kan det jo hende at du faktisk hadde en interesse av å se de reelle beregningene, men dem får jeg eventuelt formulere inn i en bloggpost ved en senere anledning, for nå er jeg på vei til Sør-Sudan, og poenget her var jo å gjøre folk oppmerksomme på dette tilbudet.

Read Full Post »