Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Tvangsutsendelse’

Et grovt overgrep

Det er farefullt for ungdomspolitikere å trekke paralleller til historiske hendelser. Vi kan ikke fullt og helt vite hva som utspilte seg før vi selv vokste opp. Likevel kan det synes som at det er enklere for oss å lære av historien vi aldri har levd, enn det er for dem som skaper den i dag.

I all hemmelighet deporterte norske myndigheter 30 irakiske menn fra Norge 6.desember. Natt til tirsdag 26.januar ble 13 mennesker til røsket ut fra sin tilværelse og tvangsutsendt til Irak. Ut av landet uten varsel, og utenfor det offentliges søkelys. Disse nattlige, hemmelige aksjonene burde vekke bevisstheten til de fleste av oss.

Asylinstituttet er til for å beskytte dem som blir forfulgt og trenger sine medmenneskers beskyttelse. Slike folkerettslige prinsipp er avgjørende å stå fast på for land fri fra konflikt.  Bare slik kan vi også forvente andres beskyttelse hvis vi selv skulle bli utsatt for krig, nød og forfølgelse. ”du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv”, skrev Øverland. Fremtida kan ingen spå. Inntil videre bør vi i det minste tenke på alle asylsøkerne som fortsatt lever i Norge.

FNs flyktningråd mener at flyktninger fra sentrale områder i Irak fortsatt må regnes som asylsøkere med behov for internasjonal beskyttelse. Norge har sagt seg enig i denne vurderingen. Når regjeringen brutalt kaster asylsøkere ut av landet, er det derfor et uforsvarlig brudd med FNs anbefalninger. Og det går på tvers av en selverklært grunnpilar i norsk utenrikspolitikk: å verne om folkerettslige prinsipper.

De grove utkastelsene skaper en utrygg hverdag for enkeltskjebner. Dårlig nattesøvn. Konstant frykt for en natt å bli vekket av norsk politi med beskjed om å på nytt pakke sakene og komme seg vekk. Således er ikke den nye linjen i norsk asylpolitikk bare et angrep på 43 enkeltmennesker som nå går en utrygg fremtid i møte. Det er angrep på asylinstituttet og menneskeverdet. Og på tanken om et solidarisk og nestekjærlig Norge. Den vilkårlige behandlingen av mennesker ved norske asylinstitusjoner må ta slutt.

Read Full Post »