Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Malvik’

Ingrid Aune er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Malvik ved årets kommunevalg. I dag jobber hun som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi-konsernet. Kolleger beskriver henne som energisk, samarbeidsorientert og opptatt av å levere resultater. Hun setter spesielt stor pris på den sterke frivillighetskulturen i Malvik og på fritida finner du henne gjerne ved Stavsjøen eller på tur i Malvik-marka.

Malvik-patriot med solid politisk erfaring
Jeg har vært Malvik-patriot så lenge jeg kan huske. Malvik er en fantastisk kommune å vokse opp i, og Malvik-skolen og det rike fritidstilbudet gir store muligheter for resten av livet. Det er sterke fellesskap her i kommunen som gjør livet rikere.

Selv om jeg har bodd i Malvik mesteparten av livet, har jeg også studert og jobbet noen år utenfor kommunen og politikken. Det tror jeg gir nyttige perspektiver. Jeg har høyere utdanning i samfunnsøkonomi, juss og internasjonal politikk fra Frankrike, Kina, Universitetet i Oslo og mastergrad fra USA, og har jobbet i ulike lederstillinger i Oslo noen år etterpå. Under Stoltenberg-II regjeringen jobbet jeg i ledelsen i både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet som politisk rådgiver for Espen Barth Eide. Etter det kom jeg hjem til Malvik igjen for å jobbe som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi-konsernet. I dag jobber jeg med å skape verdier for Midt-Norge og bane vei for fornybarsamfunnet, blant annet gjennom å samarbeide med ordførere og rådmenn fra hele regionen.

Personen
Noen av de som har bedt meg stille som ordførerkandidat omtaler meg som en blid og hyggelig dame, og en ekte Malvik-patriot med solid politisk erfaring. Venner vil si at jeg omtenksom og veldig sosial. Selv vil jeg nok måtte innrømme at jeg er en skikkelig fag-nerd som er oppriktig glad i og nysgjerrig på mennesker. Jeg tror vi kan få til mer hvis vi setter oss høye mål: De som setter seg høyere mål vil mer, og de som vil mer får gjerne til mer. Uten det engasjementet jeg har erfart i Malvik ville jeg aldri kunne gjort det jeg har gjort så langt i livet. Min erfaring og engasjement håper jeg å kunne bruke for å skape muligheter for flere. Jeg har en sterk tro på malvikingene og den framtida vi kan bygge.

Politikken
Jeg vil jobbe for at alle barnefamilier skal glede seg over å bygge framtida si i Malvik, derfor vil jeg heller bygge to nye ungdomsskoler i Hommelvik og på Vikhammer framfor å bruke pengene på skattekutt. Gjennom kunnskap og engasjement vil jeg være med å videreutvikle landets beste eldreomsorg slik at det er godt å bo i Malvik hele livet. Vi trenger større stabilitet i hverdagen for de eldre og for dem som jobber i eldreomsorgen, derfor har Malvik Arbeiderparti som mål å halvere antallet ufrivillig deltidsansatte i omsorgen. For meg er det ekstra viktig å ivareta fellesskapsverdiene og arbeidstakerrettighetene våre i dette valget ettersom vi har en Høyre/Frp-regjering som velger skattekutt til de som har mest fra før framfor velferd i Malvik.

Framtida er mulig hver dag. Men noen må sikre at den blir til. Jeg håper du vil bruke stemmen din sammen med min i kommunevalget.

 

ingrid aune

Read Full Post »

750 000 nordmenn lurer fortsatt på hva de skal stemme på valgdagen. Også til Samfunnshuset på Vikhammer og til gymsalen i Hommelvika vil det gå malvikinger som ennå er usikre. Betyr det egentlig så mye da? – Hvis man skifter regjering eller lar være å stemme?

For Malvik vil stortingsvalget være avgjørende for hvilken retning vi skal gå som lokalsamfunn. Noe av det som gjør at Malvik er et så godt sted å bo er at kommunen har mange felles møteplasser og arenaer der vi blir kjent med hverandre. Det gjør at vi blir flinkere til å ta vare på hverandre, se hverandre og at «alle kjenner alle». Enten det er at vi møtes på fotballbanen på Vikhammer, på butikken eller for å se Carl Halck i ny form. – Og hvis vi ikke får vært der selv, kan vi likevel ta del i samtalen om forrige ukes hendelser. Gjennom naboens fortellinger eller Malvik Bladets reportasjer. Det gjør det trygt og varmt i Malvik.

Lokalavisa er viktig, som meningskanal og for å bygge lokalt fellesskap. Den gir identitet og tilhørighet – og noe å snakke om når vi møtes. Også i køa i valglokalet på mandag. Da er det viktig å huske at stortingsvalget også betyr noe for dette. En viktig del av Høyre og Frps «nye løsninger» er dramatiske kutt i pressestøtta. Hvis de får ta en halv million fra Malvik Bladet, får malvikingene ei dårligere lokalavis. Er det det vi vil?

En stemme til Arbeiderpartiet og Trond Giske i valget er for eksempel en stemme til 42 nye arbeidsplasser innenfor helse og omsorg i Malvik. Det vil bety en sterk satsning på eldreomsorg i kommunen, og en fortsatt stø kurs mot lavere arbeidsledighet. Det står i sterk kontrast til retningen Høyre og Frp vil gå: med skattekutt til de rikeste i Norge.

Høyre ønsker i tillegg en såkalt «omfordeling» av fellesskapets skatteinntekter, som fører til at Malvik kommune vil få 9,508 millioner mindre å rutte med. Det vil ramme helsetilbudet og tilbudet i skolene våre sterkt.

Arbeiderpartiet vil forsvare velferdsgodene vi har. Flere av dem står på spill i dette valget. Også pappapermisjonen som sikrer pappaer mer tid alene sammen med barna når de er små, som stortingskandidatene til Høyre i Sør-Trøndelag vil fjerne. Det er viktig for hele familien, og det er bra for likestillinga i arbeidslivet. Aller viktigst gir det også barna mulighet til å bli bedre kjent med pappa.

Valget handler om mange viktige enkeltsaker. Som gode felles møteplasser og muligheten til å dele dem med hverandre. Som flere stillinger til pleie og omsorg for de eldre i kommunen, og penger nok til å ha en innholdsrik skolehverdag. Som et sterkt forsvar av velferdsgoder som pappapermisjon. Men det handler også om hvilken retning vi skal gå i.  Noen partier går til valg på å gi mer til de som har mest. For Arbeiderpartiet er det viktigere at vi klarer å bygge et samfunn som er best mulig for flest mulig. Din stemme er avgjørende. Bruk den klokt.

Innlegget stod på trykk i lokalavisen Malvik Bladet i Sør-Trøndelag. Siste lørdag før valget 2013.

Read Full Post »