Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘forsvar’

Et likestilt samfunn gjør ikke forskjell på folk på grunn av det kjønnet de er født med. Det er urimelig at norske kvinner i dag, etter 100 år med like borgerrettigheter, ikke anerkjennes som likeverdige når det kommer til forsvar av landet vårt. Tiden er overmoden for likestilt verneplikt i Norge.

Forsvaret har de siste årene endret seg dramatisk. Dagens Forsvar handler ikke først og fremst om å «løpe raskt og bære tungt», men i større grad om høyt kompetansenivå og spesialiserte oppgaver. Jenter og gutter har like gode forutsetninger for dette. Dagens verneplikt bidrar imidlertid til radikal kjønnskvotering av menn til en allerede mannsdominert arbeidsplass.

I dag er det bare 9% kvinner som gjennomfører førstegangstjenesten, som er hovedrekrutteringsbasen til Forsvaret. Det er for lite i en av samfunnets fremste maktinstitusjoner. Likestilt verneplikt vil ikke innebære at alle kvinner skal inn i førstegangstjeneste, men at kvinneandelen økes. Med lik verneplikt uansett kjønn vil jenter og gutter stå overfor de samme reelle valg og muligheter for å gå inn i Forsvaret. Dagens internettbaserte sesjonsordning legger ikke godt nok til rette for dette.

FMS FoS

Foto: Torstein Liene / Forsvarets Mediasenter

Kunnskaper, holdninger og verdier fra hele befolkningen vil gi et moderne, og mangfoldig Forsvar med sterkere folkelig forankring. Vi har ikke råd til at halvparten av norsk ungdom ikke skal kunne brukes i Forsvaret. Større rekruttering også blant jentene vil stille Forsvaret bedre rustet til å løse sine oppdrag.

***

Innlegget stod på trykk i Aftenposten 14. februar. Et kortere innlegg med samme tittel ble trykt i Stavanger Aftenblad 16.februar 2013.

Har også skrevet om temaet for MadDam.

***

Read Full Post »

I kronikken ”klasebløffen” i VG prøver Asle Toje å sette et heroisk initiativ i dårlig lys, men bak tittelen fins ingen sak.

Det internasjonale samfunn, herunder folkeretten, er Norges første forsvarslinje. Et lite land, som det Norge er vil aldri kunne vinne i en verden der det er den militære kjøttvekta som bestemmer. Derfor er det internasjonale klasevåpenforbudet viktig for Norge.

Nå deler ikke jeg Tojes frykt for vår nabo i øst – i 2010 har vi sett hvor gode naboer Norge og Russland er blant annet ved delelinjeavtalen- men det er feilslått at klasevåpen vil være et effektivt “forsvar” mot russisk angrep slik Toje hevder i Dagsnytt 18.

La oss nå si at Russland skulle prøve å ta over Finnmark, og vi skulle forsvare oss med klasevåpen slik Toje ønsker, for å drive Russland tilbake. Klasevåpen har svært mange blindgjengere (bomber som ikke går av momentant), og er dessuten uoversiktlige og særdeles vanskelig å fjerne. Store deler av vår nordligste landsdel ville dermed blitt dekket av tikkende, livsfarlige bomber – og bli ubeboelig for våre egne landsmenn langt inn i fremtiden.

I sum vil det si at et ”forsvar” med klasevåpen på norsk jord volder mer skade på vår egen befolkning enn på den militære fiende våpenet er rettet mot. Toje bommer altså her på våpenets militære nytteverdi.

Det er ubehagelig å tisse i buksa for å holde seg varm. Men det er ikke direkte farlig. Det er derimot klasebombene og et internasjonalt forbud er den beste veien å gå.

Innlegget stod på trykk i Verdens Gang 25/11-2010

Saken vil også bli publisert på www.auf.no/innflytternes


Read Full Post »