Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘VG’

I kronikken ”klasebløffen” i VG prøver Asle Toje å sette et heroisk initiativ i dårlig lys, men bak tittelen fins ingen sak.

Det internasjonale samfunn, herunder folkeretten, er Norges første forsvarslinje. Et lite land, som det Norge er vil aldri kunne vinne i en verden der det er den militære kjøttvekta som bestemmer. Derfor er det internasjonale klasevåpenforbudet viktig for Norge.

Nå deler ikke jeg Tojes frykt for vår nabo i øst – i 2010 har vi sett hvor gode naboer Norge og Russland er blant annet ved delelinjeavtalen- men det er feilslått at klasevåpen vil være et effektivt “forsvar” mot russisk angrep slik Toje hevder i Dagsnytt 18.

La oss nå si at Russland skulle prøve å ta over Finnmark, og vi skulle forsvare oss med klasevåpen slik Toje ønsker, for å drive Russland tilbake. Klasevåpen har svært mange blindgjengere (bomber som ikke går av momentant), og er dessuten uoversiktlige og særdeles vanskelig å fjerne. Store deler av vår nordligste landsdel ville dermed blitt dekket av tikkende, livsfarlige bomber – og bli ubeboelig for våre egne landsmenn langt inn i fremtiden.

I sum vil det si at et ”forsvar” med klasevåpen på norsk jord volder mer skade på vår egen befolkning enn på den militære fiende våpenet er rettet mot. Toje bommer altså her på våpenets militære nytteverdi.

Det er ubehagelig å tisse i buksa for å holde seg varm. Men det er ikke direkte farlig. Det er derimot klasebombene og et internasjonalt forbud er den beste veien å gå.

Innlegget stod på trykk i Verdens Gang 25/11-2010

Saken vil også bli publisert på www.auf.no/innflytternes


Read Full Post »