Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘stortingsvalg’

750 000 nordmenn lurer fortsatt på hva de skal stemme på valgdagen. Også til Samfunnshuset på Vikhammer og til gymsalen i Hommelvika vil det gå malvikinger som ennå er usikre. Betyr det egentlig så mye da? – Hvis man skifter regjering eller lar være å stemme?

For Malvik vil stortingsvalget være avgjørende for hvilken retning vi skal gå som lokalsamfunn. Noe av det som gjør at Malvik er et så godt sted å bo er at kommunen har mange felles møteplasser og arenaer der vi blir kjent med hverandre. Det gjør at vi blir flinkere til å ta vare på hverandre, se hverandre og at «alle kjenner alle». Enten det er at vi møtes på fotballbanen på Vikhammer, på butikken eller for å se Carl Halck i ny form. – Og hvis vi ikke får vært der selv, kan vi likevel ta del i samtalen om forrige ukes hendelser. Gjennom naboens fortellinger eller Malvik Bladets reportasjer. Det gjør det trygt og varmt i Malvik.

Lokalavisa er viktig, som meningskanal og for å bygge lokalt fellesskap. Den gir identitet og tilhørighet – og noe å snakke om når vi møtes. Også i køa i valglokalet på mandag. Da er det viktig å huske at stortingsvalget også betyr noe for dette. En viktig del av Høyre og Frps «nye løsninger» er dramatiske kutt i pressestøtta. Hvis de får ta en halv million fra Malvik Bladet, får malvikingene ei dårligere lokalavis. Er det det vi vil?

En stemme til Arbeiderpartiet og Trond Giske i valget er for eksempel en stemme til 42 nye arbeidsplasser innenfor helse og omsorg i Malvik. Det vil bety en sterk satsning på eldreomsorg i kommunen, og en fortsatt stø kurs mot lavere arbeidsledighet. Det står i sterk kontrast til retningen Høyre og Frp vil gå: med skattekutt til de rikeste i Norge.

Høyre ønsker i tillegg en såkalt «omfordeling» av fellesskapets skatteinntekter, som fører til at Malvik kommune vil få 9,508 millioner mindre å rutte med. Det vil ramme helsetilbudet og tilbudet i skolene våre sterkt.

Arbeiderpartiet vil forsvare velferdsgodene vi har. Flere av dem står på spill i dette valget. Også pappapermisjonen som sikrer pappaer mer tid alene sammen med barna når de er små, som stortingskandidatene til Høyre i Sør-Trøndelag vil fjerne. Det er viktig for hele familien, og det er bra for likestillinga i arbeidslivet. Aller viktigst gir det også barna mulighet til å bli bedre kjent med pappa.

Valget handler om mange viktige enkeltsaker. Som gode felles møteplasser og muligheten til å dele dem med hverandre. Som flere stillinger til pleie og omsorg for de eldre i kommunen, og penger nok til å ha en innholdsrik skolehverdag. Som et sterkt forsvar av velferdsgoder som pappapermisjon. Men det handler også om hvilken retning vi skal gå i.  Noen partier går til valg på å gi mer til de som har mest. For Arbeiderpartiet er det viktigere at vi klarer å bygge et samfunn som er best mulig for flest mulig. Din stemme er avgjørende. Bruk den klokt.

Innlegget stod på trykk i lokalavisen Malvik Bladet i Sør-Trøndelag. Siste lørdag før valget 2013.

Read Full Post »